Kto je zodpovedný za prosperitu a blahobyt „sveta“? Tomáš Baťa v tom mal jasno.

Aj podľa Tomáša Baťu sa teda oplatí viackrát a hlavne dobre merať, kým človek zareže pri výbere tých volených „šéfov“. Keďže by nám to mohli aj kaziť.

2.10.2016 o 17:56 | Karma článku: 5,11 | Prečítané:  548x | Diskusia: 0 príspevkov

Sociálne a ekonomické delenie Slovenska na odlišné svety rýchlo pokračuje

Väčšina ľudí vníma reči politikov o zmierňovaní ekonomických rozdielov medzi regiónmi pomerne skepticky. Avšak až grafické zobrazenie prináša "vystrčený ukazovák", z ktorého je na prvý pohľad zrejmý…

21.1.2016 o 7:50 | Karma článku: 4,06 | Prečítané:  389x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako dobiehajú naše regióny tie z vyspelého Západu? Ajajaj...!

Ak sa vzdialenosť medzi nami a tými vpredu nezmenšuje, môžeme tvrdiť, že ich dobiehame, aj keď sa môže zdať, že sme rýchlejší?

15.1.2016 o 4:00 | Karma článku: 3,08 | Prečítané:  514x | Diskusia: 4 príspevky

Aj export má ešte čo doháňať, o iných oblastiach ani nehovoriac

Oprávnene tak možno vysloviť názor, že dôvodom nevyváženej štruktúry našej ekonomiky  nie je príliš mohutná priemyselná výroba pre zahraničné trhy, ale menej rozvinutý „zvyšok" ekonomiky. Uvedená skutočnosť  robí…

27.12.2013 o 8:12 | Karma článku: 6,13 | Prečítané:  386x | Diskusia: 0 príspevkov

Závislosť ekonomiky na exporte nie je dôsledkom jej "malosti"

Mienkotvornými odborníkmi sústavne opakované zdôvodňovanie vysokého podielu  exportu na hrubom domácom produkte veľkosťou našej ekonomiky vôbec nie je podložené faktami. Naša priam fatálna závislosť na exporte,…

21.12.2013 o 16:16 | Karma článku: 5,73 | Prečítané:  709x | Diskusia: 15 príspevkov

Priemyselná výroba nie je a už ani nebude ťahúňom zamestnanosti

Vývoj pomerov v priemyselnej výrobe objektívne nedáva pri súčasnej úrovni prílevu priamych zahraničných investícií, vytvárajúcich nové produkčné kapacity, žiadnu nádej na relevantné zvyšovanie zamestnanosti v…

20.12.2013 o 8:27 | Karma článku: 6,22 | Prečítané:  783x | Diskusia: 14 príspevkov

Zamestnanosť neporastie – nemá z čoho

Bez zmeny hospodárskej politiky nebudú nárasty produkcie vo väčšine odvetví tak veľké, aby ich producenti nezvládli zvýšením produktivity práce. Preto nie je reálne predpokladať, že sa zamestnanosť ešte niekedy…

19.12.2013 o 8:02 | Karma článku: 8,75 | Prečítané:  812x | Diskusia: 1 príspevok

Slovenská ne/zamestnanosť je európsky unikát

Z krajín EÚ jedine Slovensko ani po značnom prekonaní predkrízovej výkonnosti ekonomiky ešte ani v roku 2012 nedostalo zamestnanosť na predkrízovú úroveň a po ďalšom roku ekonomického rastu zaznamená ďalší pokles…

18.12.2013 o 8:02 | Karma článku: 9,28 | Prečítané:  1309x | Diskusia: 3 príspevky

Slovenská ekonomika plní svoju základnú úlohu nedostatočne

Naša ekonomika z pohľadu jej základnej funkcie „zabezpečovania pracovných príležitostí“ patrí medzi úplne najslabšie v EÚ. Dokonca aj ekonomiky Bulharska a Rumunska, ktoré sú z hľadiska celkovej výkonnosti výrazne…

17.12.2013 o 9:34 | Karma článku: 6,99 | Prečítané:  864x | Diskusia: 7 príspevkov

Choré diagnózy, choré riešenia, chorá Európa

Inštitúcie EU zrazu zistili, že v rámci spoločenstva je jedným zo závažných problémov vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí, špeciálne absolventov škôl. A ako býva dobrým zvykom, Európska komisia (EK) sa hneď…

15.2.2012 o 18:47 | Karma článku: 7,66 | Prečítané:  916x | Diskusia: 3 príspevky

Nezamestnanosť. Tušia vôbec politici, o čom to vlastne rozprávajú?

Nezamestnanosť, ako dlhodobo problém číslo 1 slovenskej ekonomiky, je prirodzene stálou témou politických diskusií. Z ne/logiky argumentácie ich aktérov je však úplne jasné, že mnohí ani len netušia, čo nimi…

15.2.2012 o 17:07 | Karma článku: 6,27 | Prečítané:  1140x | Diskusia: 0 príspevkov

Slovné spojenie „prekrývanie starých dlhov novými“ je hlúposť

Slovné spojenie „prekrývanie starých dlhov novými", v dnes často používanom kontexte, (podľa môjho názoru) patrí medzi mnohé všeobecne používané „zaklínadlá", ktoré na prvé počutie znejú logicky. Po bližšom prizretí…

27.1.2012 o 7:44 | Karma článku: 3,19 | Prečítané:  821x | Diskusia: 7 príspevkov

„Nenariekajme, to nám nepomôže“, inými slovami povedal Tomáš Baťa

Výroky Tomáša Baťu ako občana, podnikateľa, zamestnávateľa a nakonec i politika: „Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé." "Povinností občana je vládnout - ne hubovat." "Zásadou mého podnikání…

23.1.2012 o 9:00 | Karma článku: 8,27 | Prečítané:  1562x | Diskusia: 4 príspevky

Krízu Eurozóny možno vyriešiť len návratom k princípom ekonomiky

Že doteraz uplatňované nástroje riešenia dlhovej krízy situáciu jednoznačne zhoršujú, už dnes nepochybujú snáď ani doteraz najväčší optimisti. Dôvod je jednoduchý. Reálne ani nemohli. Riešia iba následok, nie však…

22.1.2012 o 17:48 | Karma článku: 4,32 | Prečítané:  1257x | Diskusia: 12 príspevkov

Nemecko z Eurozóny vystúpiť nemôže - dusila by ho vlastná sila

Nemecko eviduje dvadsaťročné minimá v miere nezamestnanosti (o 2 body nižšiu ako pred krízou). Zatiaľ čo EU ako celok dosiahla v roku 2010 (vrátane pozitívnej bilancie Nemecka) deficit v obchodnej bilancii vo výške…

21.1.2012 o 18:55 | Karma článku: 5,42 | Prečítané:  1419x | Diskusia: 14 príspevkov

Kráľ je nahý – pre niektoré krajiny je € ozaj "zvieracou" kazajkou

Niektoré problémové krajiny natoľko „zdevastovali“ vlastnú konkurenčnú schopnosť a verejné rozpočty, že bez devalvácie meny nedokážu dostatočne rýchlo obnoviť patričnú dynamiku rastu ekonomiky, ktorý je nevyhnutný…

20.1.2012 o 18:53 | Karma článku: 4,77 | Prečítané:  871x | Diskusia: 0 príspevkov

Kráľ je nahý-korene problémov EU sú vo fiasku Lisabonskej stratégie

Nižší ekonomický rast a vyššia miera nezamestnanosti, ktorým sa EU (aj USA) v najbližších desiatich rokoch nevyhnú, jednoznačne nie sú dôsledkom dlhovej krízy. Rozhodujúcim dôvodom je strata konkurenčnej schopnosti…

20.1.2012 o 11:27 | Karma článku: 4,70 | Prečítané:  958x | Diskusia: 4 príspevky

Kráľ je nahý - skutočný obraz našich učiteľov z „elitného" klubu

O  bezpodmienečnej  nutnosti dodržiavať rozpočtovú disciplínu nám predstavitelia krajín EU s vážnou tvárou prednášali prakticky pri každej príležitosti. Skutočný obraz o stave a vývoji s jednoznačnými závermi o tom,…

16.1.2012 o 20:23 | Karma článku: 5,11 | Prečítané:  411x | Diskusia: 0 príspevkov

Už ste čítali?